Get Adobe Flash player

Jak obliczyć zużycie energii urządzeń elektrycznych ?

Jak obliczyć zużycie energii urządzeń elektrycznych  ?

Często zachodzi potrzeba obliczenia zużycia energii elektrycznej różnego rodzaju urządzeń. Jest to bardzo pomocne przy wyborze właściwego urządzenia spośród urządzeń oferujących podobne możliwości techniczne. Postaram się opisać w możliwie prosty sposób jak obliczać zużycie energii urządzeń elektrycznych oraz przedstawię podstawowe oznaczenia i wartości występujące w elektrotechnice.

 

Podstawowe informacje potrzebne do obliczeń.

Na każdym urządzeniu najczęściej od dołu lub z tyłu znjaduje się tzw. tabliczka znamionowa. Przedstawia ona podstawowe informacje dotyczące parametrów urządzenia elektrycznego, takie jak:

  • napięcie znamionowe Un wyrażone w woltach V - w Polsce obowiązuje napięcie znamionowe 230 V,
  • prąd znamionowy In wyrażony w amperach A,
  • moc znamionową P wyrażoną w watach W ( moc czynna ) lub woltoamperach VA ( moc pozorna ) i nawet jeśli nie jest podana na urządzeniu to można ją obliczyć jako iloczyn napięcia i prądu, ze wzoru P= Un * In
Żeby obliczyć zużycie energii w określonym czasie potrzebujemy jeszcze jedną wartość jaką jest kilowatogodzina kWh równa zużyciu 1 kW ( jednego kilowata mocy ) w ciągu 1 h ( jednej godziny ) 1kWh= 1kW * 1h
Muszę jeszcze wytłumaczyć co oznacza przedrostek 1k ( jeden kilo, inaczej 1 *  1000 ) używany w obliczeniach, np 1 kW ( jeden kilowat ) jest to 1000 W ( watów ).
Przykłady zużycia energii elektrycznej.
1 PYTANIE Policzmy ile dziennie zużywamy energii jeśli używamy w pomieszczeniu przenośnego grzejnika o mocy 2000 W ( 2 kW ) przez 8 godzin dziennie.
DANE Moc grzejnika = 2kW, czas grzania = 8 h, i
OBLICZENIA 2kW * 8h = 16 kWh
2 PYTANIE Policzmy ile jednorazowo zużywamy energii gotując wodę w czajniku elektrycznym o mocy 1200 W ( 1,2 kW ), który grzeje wodę w ciągu 5 minut.
DANE Moc czajnika 1,2 kW, czas grzania = 5 minut = 5/60 h = 0,083 h
OBLICZENIA 1,2kW * 0,083h = 0,099 kWh
3 PYTANIE Policzmy ile zapłacimy za zużytą energię elektryczną w ciągu roku biorąc pod uwagę dane z przykładu 1 i zakładając, że używamy grzejnika przez 5 dni w tygodniu, a cena 1kWh = 0,3901 PLN
DANE 16 kWh, czas grzania = 5/7 * 365 dni w roku = około 260 dni
OBLICZENIA 16kWh * 260d * 0,3901 = 1622 PLN
4 PYTANIE Policzmy tak jak w przykładzie 3 kwotę rocznego zużycia energii, biorąc dane z przykładu 2 z założeniem, że używamy czajnika 5 razy dziennie, także 5 dni w tygodniu, a cena 1kWh = 0,3901 PLN
DANE dzienne zużycie energii = 0,099kWh * 5razy = 0,495kWh, czas grzania = 5/7 * 365 dni w roku = około 260 dni,
OBLICZENIA 0,495kWh * 260d * 0,3901 = 50 PLN
Prawda, że to proste?

Chcesz wymienić gniazdko? Zainstalować lampę? Skontaktuj się z fachowcami. UNI SAT 693 641 301 Bielsko Biała Kunickiego 9